Jótállás és kellékszavatosság

Bár a jótállás és a kellékszavatosság fogalmai tartalmukat tekintve hasonlónak tűnnek, a kettő nem ugyanaz.

Ezen az oldalon igyekszünk közérthetően tájékoztatást adni önnek arról, hogy milyen jogok illetik meg önt ha a nálunk vásárolt termék meghibásodik. A jótállásról és a kellékszavatosságról bővebb és részletesebb tájékoztatást az ÁSZF 6. fejezetében talál.

Kellékszavatosság

Webáruházunkat minden eladott termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség terheli. A vonatkozó jogszabályok alapján vállaljuk, hogy az általunk önnek átadott termék megfelel a leírásban és a megrendelésben szereplő terméknek, a termék – az ún. másodosztályú termékeket kivéve –sérülésmentes, hibátlanul működik és megfelel a jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek.

A fenti kötelezettség fogyasztó általi megrendelés esetében webáruházunkat 2 évig, míg fogyasztónak nem minősülő vevő esetében 1 évig terheli. Másodosztályú, használt termékek esetében a kellékszavatossági kötelezettség időtartama minden esetben 1 év. Ezek az időtartamok a termék átadásának napjától számítódnak.

Fogyasztónak jogi értelemben csak a természetes személyek minősülnek. Nem minősülnek tehát fogyasztónak a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetkezetek, stb.

Ha ön fogyasztónak minősül és a termék átvételétől számított 1 éven belül a termék meghibásodik, jogszabály szerint vélelmezni kell, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában megvolt (ezt hívjuk hibás teljesítési vélelemnek). Ilyenkor önnek csak azt kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodott. Webáruházunknak ugyanakkor jogában áll a hiba okát független szakértővel kivizsgáltatni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék hibájának oka már a termék átadásakor valóban fennállt-e.

Ha a megrendelést leadó személy nem minősül fogyasztónak vagy a termék átvételétől számítva a hiba észleléséig több, mint 6 hónap eltelt, önnek a hiba fennállásán kívül azt is bizonyítania kell szakvéleménnyel, hogy a hiba oka (pl.: hibás gyári összeszerelés, elégtelen anyagminőség, stb.)már akkor is fennállt, amikor a terméket átvette.

Ha a fenti feltételek teljesülnek és a kellékszavatossági idő alatt a termék elromlik vagy egyébként webáruházunk nem az ön által megrendelt terméket szállította ki, ön választása szerint jogosult kérni a termék kijavítását vagy kicserélését. Ilyenkor webáruházunk csak a törvényben meghatározott esetekben térhet át az ön által választott igény helyett egy másikra.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, a kicseréléssel vagy a kijavítással nem érintett részek vonatkozásában viszont az elévülési idő folytatódik.

Ha webáruházunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, ön kérheti az vételár arányos leszállítását (azaz részbeni visszafizetést), a hibát webáruházunk költségére kijavíthatja/mással kijavíttathatja vagy elállhat a megrendeléstől. Jelentéktelen hiba (azaz a termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiba, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések) miatt a hatályos jogszabályok értelmében nem lehet elállni.

A kellékszavatosság érvényesítésével kapcsolatos költségek webáruházunkat terhelik.

Jótállás

Webáruházunk jótállást (a köznyelvben ”garanciát”) kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlóinak biztosít. Webáruházunk nem minden termékére biztosít jótállást.

Jótállást webáruházunk az általa meghatározott termékekre önként vagy a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama a termék átvételétől számítódik. A jótállás időtartama a termék üzembe helyezésétől számítódik, ha webáruházunk vállalta a termék beüzemelését.

Egyes termékekre jogszabály kötelező jótállást rendel el - ilyen termékek esetén a jótállási idő a termék vételárától függ: a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, míg a 250 000 forint vételár felett 3 év a jótállási idő.

Webáruházunk elektronikus dokumentumba foglalt jótállási jegyet állít ki, amelyet e-mailen küldi meg a termék átvételét követően.

Ha a jótállás időtartama alatt a termék meghibásodik, vélelmezni kell, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában megvolt. Ilyenkor önnek csak azt kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodott. Webáruházunknak ugyanakkor jogában áll a hiba okát független szakértővel kivizsgáltatni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék hibájának oka a termék átadásakor már valóban fennállt-e.

Jótállás keretében Ön a kellékszavatosságnál már említett igényt (először kijavítás vagy kicserélés, majd árleszállítás vagy elállás iránti) érvényesíthet webáruházunknál. Az igények érvényesíthetőségére (sorrend, költségviselés stb.) a kellékszavatosságnál leírtak vonatkoznak.

Panaszkezelés

Mind a személyes átvétel, mind a házhoz szállítás esetén a számlát és az érvényes jótállási jegyet a termék átadása után legfeljebb 3 munkanapon belül e-mailben küldjük el az ön által a Felhasználói fiókban megadott e-mail címre. Kérjük, mindig ellenőrizze a Spam mappáját is. Ha bármilyen okból nem érkezne meg önhöz a számla vagy a jótállási jegy, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt Ügyfélszolgálatunk felé.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igényét a kinyomtatott jótállási jegy átadásával tudja érvényesíteni.

Ön az érvényesíteni kívánt igényét webáruházunk ügyfélszolgálatának elektronikus úton a reklamacio@mall.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy postai úton megküldött személyes nyilatkozattal jelentheti be.

Kérjük, hogy ha teheti, a hibabejelentéshez töltse ki az alábbi űrlapot és küldje el ügyfélszolgálatunknak a reklamacio@mall.hu e-mail címre a gyorsabb ügyintézés érdekében.
2019. április 28. utáni vásárlás esetén: Kellékszavatossági és jótállási nyilatkozat 2019.04.28.
2019. április 28. előtti vásárlás esetén: Kellékszavatossági és jótállási nyilatkozat 2017.11.03.

Jótállási- kellékszavatossági igényének érvényesítése során a meghibásodott terméket futárszolgálattal szállítjuk el öntől. Kérjük, hogy a terméket lehetőség szerint eredeti, gyári csomagolásban, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban, tartozékaival együtt (akkumulátor, hálózati kábel stb.) adja át a futárnak.