Tekintse meg televíziós ajánlatainkat!

A Black Friday-re vonatkozó speciális feltételek megtekintéséhez kattintson ide!

Akciós termékvásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) az Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., cégjegyzékszám: 01–09–861959, a továbbiakban: ”Internet Mall Kft.”) által a www.mall.hu honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) működő és üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: ”Webáruház”) megtalálható, az Internet Mall Kft. által meghatározott termékekre a 2015. október 1. napjának 00:00 órájától 2015. december 31. 24:00 órájáig tartó időszakra vonatkozó kedvezményes feltételekkel történő termékvásárlásokra (a továbbiakban: ”Akciós termékvásárlás”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője az Internet Mall Kft. Az Internet Mall Hungary Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.
 2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed minden, a Honlapot olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználóra (a továbbiakban: ”Felhasználó”, illetve ”Felhasználás”) és a Webáruházban akár ún. regisztrált vásárlóként, akár nem regisztrált vásárlóként (a továbbiakban: ”Vásárló”) legalább egy adásvételi jogviszonyt létesítő jogalanyra. Vásárló bármely, ingó adásvételi jogviszonyt joghatályosan létesíteni képes jogalany lehet.
 3. A jelen ÁSZF a keltének napján, azaz 2015. szeptember 30. napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A jelen ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Vásárlóra vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, a Vásárló az adásvételi jogviszony létesítésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá az adásvételi jogviszony létesítésével létrejövő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott adásvételi jogviszony teljesítését, illetve teljesedését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
 4. Az Internet mall Kft. az Akciós termékvásárlást az alábbi 16, azaz tizenhat termékkategóriában hirdeti meg: 1. Nagykonyha, 2. Kiskonyha, 3. Elektronika, 4. Fotó, 5., PC, 6. Mobil, GPS, 7. Sport, outdoor, 8. Barkács, kert, 9. Szépség, Egészség, 10. Óra, 11. Divat, 12. Játék, 13. Baba-mama, 14. Állattartás, 15. Háztartás, lakberendezés, 16. TV (a továbbiakban: ”Termékkategória / Termékkategóriák”).
 5. Az Internet Mall Kft. jogosult meghatározni, hogy az egyes Termékkategóriákon belül mely terméket vagy mely termékeket milyen jellegű kedvezményekkel és egyéb feltételekkel (a továbbiakban: ”Kedvezmények”, illetve ”Akciós termék(ek)”) és milyen időtartam vonatkozásában kínál megvételre. Akciós terméknek kizárólag a Webáruházban akciós termékként meghatározott termék minősül, kizárólag az ott meghatározott időtartamig vagy a készlet erejéig. Az Internet Mall Kft. ehelyütt rögzíti, hogy a Kedvezmények az alábbiak vagy más kedvezmények lehetnek: az általános piaci vételárnál kedvezőbb vételár, ingyenes vagy kedvezményes szállítási díjért történő házhozszállítás, a gyártói jótállást meghaladó időtartamú, az Internet Mall Kft. által vállalt jótállás.
 6. Az Internet Mall Kft. vállalja, hogy a vásárlás pillanatában a Webáruházban Akciós termékként meghatározott terméket, a Webáruházban meghatározott Kedvezménnyel biztosítja a Vásárló számára.
 7. Az Internet Mall Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et, továbbá az Akciós termékek körét, valamint a Kedvezmény jellegét és mértékét bármikor, indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, illetve megváltoztassa, melynek tényét a Felhasználó, illetve a Vásárló kifejezetten elfogad. Az Internet Mall Hungary Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető.
 8. Az Internet Mall Kft. rögzíti, hogy az Akciós termékvásárlások vonatkozásában televíziós és egyéb médiafelületeken hirdetéseket, illetve reklámokat (a továbbiakban: ”Hirdetések”) tesz közzé. Az Internet Mall Kft. rögzíti, hogy a Hirdetések nem teljes körűen tartalmazzák a Hirdetésben szereplő, így vizuálisan megjelenő és/vagy szóban bemutatott termék vagy termékekre vonatkozó adásvételi jogviszony és / vagy a Kedvezmények igénybevételének, továbbá az Akciós termékre esetlegesen vonatkozó jótállás feltételeit. Ezen feltételeket teljes körűen a Webáruházban Akciós termékként meghatározott termék mellett található termékleírás, a jelen ÁSZF, gyártói jótállás esetén pedig az Akciós termék gyártójának honlapján szereplő általános szerződési feltételek vagy egyéb jognyilatkozatok tartalmazzák. A Hirdetésekben szereplő termékekhez kapcsolódó képek illusztrációk.
 9. A Felhasználók a Felhasználással, a Vásárlók az adásvételi jogviszony létesítésével tudomásul veszik, hogy a Honlap az Internet Mall Hungary Kft. által üzemeltett és karbantartott, az Internet Mall Hungary Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Internet Mall Hungary Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Internet Mall Hungary Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 10. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 11. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 12. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2015. szeptember 29.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2015. szeptember 30. napja.

A jelen ÁSZF-et készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)